Sökning: "Michella Chammas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michella Chammas.

 1. 1. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER

 2. 2. The benefits of using cases in teaching

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Michella Chammas; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teaching with case studies has expanded extensively and it has shown that this methodology is a very good manner for the learner to maintain the given knowledge and challenge themselves in more than one way. Teaching with cases opens up the walls of curiosity of decision-making, problem-solving, discussions and more. LÄS MER

 3. 3. The extent of which cases are used in teaching

  L3-uppsats,

  Författare :Michella Chammas; [2016]
  Nyckelord :case study; case methodology; teaching;

  Sammanfattning : Teaching with case studies has expanded extensively, and it is shown that this methodology is a very good manner for the learner to maintain the given knowledge, but also challenge themselves in more than one way. Teaching with cases opens up the walls of curiosity of decision making, problem solving, discussions and more. LÄS MER

 4. 4. Users' perception of future alternatives to Facebook

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Michella Chammas; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research investigates the future of Facebook by the users' perspectives, obtained through a survey and scientific articles. Facebook enables multiple benefits as it is focusing on reaching individuals worldwide. LÄS MER