Sökning: "Michelle Alsterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Alsterlund.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor som genomgår inducerad abort : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsaBlekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Amanda Karlsson; Michelle Alsterlund; [2015]
    Nyckelord :Inducerad abort; sjuksköterskor; upplevelser;

    Sammanfattning : upprepade aborter. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att hantera sina känslor i arbetet med aborter. En av de svårare situationerna var då kvinnor kom in för sena eller upprepade aborter. LÄS MER