Sökning: "Michelle Berndtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Berndtsson.

  1. 1. Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Michelle Berndtsson; Ulrika Johansson; [2019-08-08]
    Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; medicinavdelning; äldre patienter; vård i livets slutskede; palliativ vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. LÄS MER