Sökning: "Michelle Engström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michelle Engström.

 1. 1. Exploring the potential of blockchain technology to improve transparency and traceability within the pulp and paper industry

  Master-uppsats,

  Författare :Bakhtiar Mohammad; Michelle Engström; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; traceability; transparency; pulp and paper industry; supply chain;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry is currently facing major challenges. Owing to the substitution of fossil-dependent products with recyclable and biodegradable ones, there is an immense demand for fibre-based products. As a result, there is an urgent need to streamline the supply chain. LÄS MER

 2. 2. Hur bidrar kundklubbar till att skapa lojalitet? : En undersökning av kunders uppfattning av vad som skapar lojalitet

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Clara Rehnström; Michelle Engström; [2011]
  Nyckelord :lojalitet;

  Sammanfattning : Det är få personer som idag köper alla sina kläder i en och samma butik. Konsumtion inom detaljhandeln har idag svag koppling till fysiska behov det är emotionella behov som styr konsumenten. Allt fler konsumenter fyller sina plånböcker med fler och fler klubbkort som ett tecken på att de är medlemmar i butikernas lojalitetsprogram. LÄS MER