Sökning: "Michelle Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michelle Gustafsson.

 1. 1. Kommunala aktörers synsätt på begreppet integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Michelle Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Integration;

  Sammanfattning : Integration är ett aktuellt ämne både inom politiska debatter och civilsamhället som stort. Enligt Dahlstedt & Neergaard (2013) handlar diskussionen om Europa och Europeiska unionen i dagsläget på ett eller annat sätt om just flyktingar och migranter, samt framväxten av och framgångar för högerextrema partier. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i frågor om umgängesstöd : en studie av elva tingsrättsdomar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Michelle Gustafsson; Sebastian Olsson; [2015]
  Nyckelord :supervised visitation; children’s participation; contact dispute; children’s rights; umgängesstöd; barns delaktighet; umgängestvist; barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine children's participation in court proceedings on supervised visitation and to analyse the descriptions of children in court verdicts. Eleven verdicts concerning supervised visitation resolved in 2014 were collected from two district courts in Stockholm County and studied with a qualitative textual analysis. LÄS MER