Sökning: "Michelle Langeblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michelle Langeblad.

 1. 1. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER

 2. 2. Elsa, William, Docka och Brunte : En studie av våra samtida hästnamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Michelle Langeblad; [2017]
  Nyckelord :Namn; namnforskning; djurnamn; hästnamn;

  Sammanfattning : I denna uppsatsen studeras de svenska samtida hästnamnen som finns 2016 och syftet har varit att kategorisera namnen och jämföra utifrån ett könsperspektiv. Namnen hämtades från försäkringsbolaget Agria och utgjorde totalt 396 namn, således 198 namn per kön. LÄS MER