Sökning: "Michelle Mårdh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Mårdh.

  1. 1. Hur genererar ljus en drömlik uppfattning i film? : En semiotisk bildanalys av ljusets roll i utpräglade drömscener.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Michelle Mårdh; [2018]
    Nyckelord :Spellbound; Smultronstället; Stalker; Scott Pilgrim vs The World; Dröm; Ljus; Drömsekvens; Drömscen; Bildanalys; Bildsemiotik.;

    Sammanfattning : Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar blir ett inslag i filmen. LÄS MER