Sökning: "Michelle Michel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michelle Michel.

 1. 1. Utan fast punkt i tillvaron-En diskursanalys av hemlöshet utifrån statliga offentliga utredningar från två olika tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Högberg; Tommy Melchert; [2019]
  Nyckelord :Homelesness; power; discourse; Hemlöshet; makt; diskurs;

  Sammanfattning : In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have studied how the discourse about homelessness have been constructed among national institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public investigations (SOU). LÄS MER

 2. 2. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
  Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

  Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER

 3. 3. "Samhället tycker väl att det är bra om ett barn är snällt och tyst" : En kvalitativ studie om pedagogers resonemang kring barns normalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Michelle Karlsson; Sofie Stjernström; [2013]
  Nyckelord :normalitet; beteende; olikheter;

  Sammanfattning : BakgrundI bakgrunden presenteras tidigare forskning i form av artiklar, avhandlingar samt litteratur med koppling till undersökningsområdet. Ur Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 2010) har vi även valt att lyfta de delar som vi anser relevanta för undersökningen. LÄS MER

 4. 4. "Samhället tycker väl att det är bra om ett barn är snällt och tyst" : En kvalitativ studie om pedagogers resonemang kring barns normalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Michelle Karlsson; Sofie Stjernström; [2013]
  Nyckelord :normalitet; beteende; olikheter;

  Sammanfattning : BakgrundI bakgrunden presenteras tidigare forskning i form av artiklar, avhandlingar samt litteratur med koppling till undersökningsområdet. Ur Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 2010) har vi även valt att lyfta de delar som vi anser relevanta för undersökningen. LÄS MER