Sökning: "Mickael Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mickael Gustafsson.

  1. 1. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

    Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
    Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER