Sökning: "Mickaela Fredriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mickaela Fredriksson.

 1. 1. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 2. 2. Hälsa hit och hälsa dit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mickaela Fredriksson; Alaa Dawood; [2013]
  Nyckelord :hälsa på arbetsplatsen; medarbetare; chef; dynamik; Angelöw; Cooper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Individens hälsa och välmående är ett aktuellt ämne. Arbetslivet är en stor del av individens liv och också en av källorna där ohälsa kan uppstå men detta är i sampel med privatlivet. LÄS MER