Sökning: "Micro-influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Micro-influencers.

 1. 1. En effektivare influencer marketing : En studie om hur företag kan optimera sin användning av influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Antonia West; Daniel Radisevic; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; marknadsföring;

  Sammanfattning : Today, the consumers have become more and more immune to traditional marketing, such as the use of TV-commercials.  With social media, the rules of marketing changed, and the most effective way to reach customers today is through influencer marketing. LÄS MER

 2. 2. Influencermarknadsföringens processer : En studie om influencermarknaden ur ett aktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Davidsson; Klara Berglind; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; micro influencers; marketing engagement; marknadsföringsprocess; Influencermarknadsföring; mikroinfluencers; engagement; marknadsföringsprocess;

  Sammanfattning : Användningen av influencers på sociala medier har kommit att bli en populär strategi imarknadsföringssyfte bland företag i många olika branscher. Företagens användande avkända personer i marknadsföringssyfte är ett sedan länge tilltaget begrepp, men under det senaste decenniet syns influencermarknadsföring tillträda som ett alternativ till traditionell celebrity endorsement och är en stor del av den digitala marknadsföringen som görs idag. LÄS MER

 3. 3. Färre är inte värre

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Renée Winström; Sofie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Macro- and Micro influencers; Congruence; PSI; Positive emotions;

  Sammanfattning : Influencer marketing has become a hygiene factor in the marketing mix where companies to a greater extent rely on paid collaborations to reach higher sales. Despite the importance of influencer marketing, best practice is to pursue paid collaborations with big and expensive influencers, without knowing potential consequences. LÄS MER

 4. 4. BlockChain Technologies in the World of Fashion

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nihad Ibrahimli; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Smart Contract; Distributed application; Fashion; Blockchain; Distribuerad applikation; Mode;

  Sammanfattning : Blockchain, a solution for different parties to reach consensus in a peer­to­peer (P2P) networks, allows us to distribute data across different entities. Many areas, including financial, health care, eCommerce, marketing, can benefit from blockchain technology. Influencer marketing also takes benefit from the properties of blockchain technology. LÄS MER

 5. 5. Is trust just a number? : En kvalitativ studie om trovärdigheten och inställningen till influencers och micro-influencers på Instagram bland människor i åldrarna 18-25 år

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Reis; Lydia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Micro-influencer; Attityder; Trovärdighet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER