Sökning: "Microbiota"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Microbiota.

 1. 1. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 2. 2. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Miranda Blad; [2019]
  Nyckelord :tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Sammanfattning : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. LÄS MER

 3. 3. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 4. 4. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lactobacillus plantarum; Lactobacillus reuteri; weaning; microbiota; intestinal development; gastro intestinal tract;

  Sammanfattning : Piglets are born with an undeveloped immune system and without a developed microbiota in their gastro intestinal tract. Early establishment of the microbiota is important for a good intestinal function but also immunologic maturation. LÄS MER

 5. 5. Probiotics : how does it affect our health?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Sammanfattning : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. LÄS MER