Sökning: "Microinteractions"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Microinteractions.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Microinteractions: Don’t forget to raise your hand! : A qualitative study concerning microinteractions in digital meeting platforms and the impact they have on workflow efficiencies in the creative industry.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Elsa Andersson; Moa Strömland; Catherine Quassdorf; [2021]
  Nyckelord :Microinteractions; digital meeting platforms; Microsoft Teams; workflow efficiencies; creative industry;

  Sammanfattning : This research paper studies the extent of how microinteractions are utilized in Microsoft Teams and the impact that they have on workflow efficiencies, specifically in the creative industry. In a novel time where Covid-19 virus has increased the demand of digital platforms, the importance of research within remote meeting utilization, and the interaction possibilities within, is of utter importance. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i minsta detalj : En heuristisk analys av mikrointeraktionsdesign

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ida Andersson; Oskar Nygren; [2021]
  Nyckelord :mikrointeraktioner; mikrointeraktion; hedonisk; pragmatisk; användarupplevelse; UX;

  Sammanfattning : In today's use of digital services, we seamlessly perform lots of microinteractions. Mostly without noticing them. When analysing what's good or bad in interaction with digital services, it is common to focus only on the big functions and it is easy for the small, effective moments in a microinteraction to be overlooked. LÄS MER

 4. 4. Microinteractions : The effects on web-based forms

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Andreas Samuelsson; Albin Lagerquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Haptic enhanced Microinteractions : A study of how haptic feedback affects perceived usefulness of microinteractions in handheld touchscreen devices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Johannes Granlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research explores how haptic feedback can increase the usefulness of microinteractions on touchscreen devices. With the importance of microinteraction in user daily lives and with the increase of availability of haptic generating devices, this thesis studies how a realistic user group perceive haptic feedback in microinteractions. LÄS MER