Sökning: "Micromanagement"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Micromanagement.

 1. 1. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Förändringsledning inom en svensk myndighet - En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Charlie Hedhav; [2020]
  Nyckelord :Change Management; Self-management; Självledarskap; Core Value; Värdegrund; Offentlig verksamhet; Arbetsförmedlingen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title Change Management within a Swedish Authority – A qualitative study of Arbetsförmedlingen’s ongoing change journey Authors Charlie Hedhav Supervisor LTH Carl-Johan Asplund Background In 2014, the Employment Service, Arbetsförmedlingen, started a change journey. The organization had struggled with a bad public reputation and the employees experienced micromanagement. LÄS MER

 3. 3. Styrning av hemtjänsten inom Karlstads kommun : En studie ur ett tjänstelogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Utterheim; Sebastian Marjanovic; [2020]
  Nyckelord :Service-dominant logic; home care; service; management control; value creation; Tjänstelogik; hemtjänst; tjänster; verksamhetsstyrning; värdeskapande;

  Sammanfattning : Styrsätt från privata sektorn såsom NPM har implementerats i den offentliga sektorn med syfte att förändra arbetssätten som styr aktörerna i de offentliga organisationerna. Arbetssätten har dock i många fall lett till ett detaljstyrt arbete för medarbetarna i offentliga organisationer, vilket hämmat aktörernas möjlighet att skapa värde för medborgarna. LÄS MER

 4. 4. Developing a Framework to measure Enterprise Architecture Debts

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Parumita Saha; [2020]
  Nyckelord :Technical Debt; Enterprise Architecture debt EAD ; Code Smells; Enterprise Architecture Model EAM ; Enterprise Architecture Tool EAT ; Teknisk skuld; företagsarkitekturskuld; företagsarkitektur EA ; EA verktyg;

  Sammanfattning : Technical debt is used to describe the changing or to maintain a system due to expedient shortcuts done during its development. In the context of the software development industry, technical debt is regarded as a critical issue in terms of the negative consequences such as increased software development cost, low product quality, decreased maintainability, and slowed progress to the long-term success of developing software. LÄS MER

 5. 5. Att lära genom gemenskap : En studie om arbetsplatslärande på ett svenskt fackförbund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Skarin; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; utveckling; praktikgemenskaper; gränser; gemenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this report has been to extend the understanding of employee learning. I have handpicked my selection which consisted of seven white-collar workers employed at the same department at a labour union in Sweden. Semi-structured interviews were conducted to collect the data for this study. LÄS MER