Sökning: "Micromobility"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Micromobility.

 1. 1. Sista sträckan av resan : hur arbetar dagens kommuner med elsparkcyklar i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Isac Säfström; Nesma Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Electric scooter; micromobility; traffic safety; sustainable transports; regulations; Elsparkcykel; mikromobilitet; trafiksäkerhet; hållbara transporter; regleringar;

  Sammanfattning : Den här rapporten diskuterar vilka utmaningar som idag finns med friflytande elsparkcykelsystem i trafiken. Uppsatsen har sin utgångspunkt i att jämföra Göteborgs stad, Linköpings kommun och Norrköpings kommuns arbete med elsparkcyklar i förhållande till den teoretiska referensramen; delad mobilitet, mikromobilitet samt smart mobilitet och hållbara transporter. LÄS MER

 2. 2. The Impact of E-scooters in Stockholm Public Spaces

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Adinda Smaradhana Rachmanto; [2020]
  Nyckelord :micromobility; e-scooter; sidewalk environment; human experience;

  Sammanfattning : Elsparkcyklar har under senare år blivit ett populärt sätt att ta sig fram i städer runtom i världen. Elsparkcyklar finns idag på många platser, inklusive i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Dockless electric scooters and the sustainable mobility transition in Stockholm : User study, stakeholder insights and policy perspectives

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Miller; [2020]
  Nyckelord :E-scooters; Electric Scooter; Sustainability; Transition; Multi-Level Perspective; Sustainable Transport; Micromobility; Mobility-as-a-Service;

  Sammanfattning : In the context of increasing car ownership in Stockholm, this thesis explores the emergenceof e-scooters in the city and what role they could play in achieving a transition away from carusage.This is explored using theories of sustainable transitions: the multi-level perspective,transition management and strategic niche management. LÄS MER

 4. 4. Conceptualization of service loyalty in access-based services in micromobility : A case of e-scooter sharing services

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Aleko Ivaylov Popov; Yashaswini Ravi; [2020]
  Nyckelord :Service loyalty; Access-based services; E-scooter sharing services; Ownership advantage; Mediating constructs; Customer satisfaction; Service Quality; Affective commitment; Relative advantage; Service image; Percieved price;

  Sammanfattning : Background: Provide insights on the potential drivers of service loyalty in access-based services, especially when the consumers have the option to switch between owning a product or accessing a product through a service. By examining service loyalty in access-based services in the context of e-scooter sharing services, the researchers contribute to the service research field. LÄS MER