Sökning: "Microplastic"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Microplastic.

 1. 1. Finns det mikroplaster i Lunds dagvatten och fungerar densitetseparation som analysmetod?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Timothy Williams; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Dagvatten; Plast; Vatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are being found in large amounts in the environment. In samples from Sweden’s west coast 4000-100000 particles of microplastic/kilogram of dry samplewas found. One of the larger pathways into theenvironment for microplastic is believed to be stormwater. Yet there is no standard method to analyse this pollution. LÄS MER

 2. 2. Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Robin Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Microplastic; Tarkett; Plastic Industry; Design Thinking; Environmental Sustainability; Mikroplast; Tarkett; Plastindustrin; Design Thinking; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Microplastics is a growing problem for the environment and the risk that microplastics reaches our food and water is constantly increasing. Microplastics also affects animal life and it is more and more common that fishes, birds and even whales dies because of malnutrition since their stomachs are full of microplastics. LÄS MER

 3. 3. Distribution of microplastic colour and count in the Crocodile River, South Africa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maria Umlauf; [2019]
  Nyckelord :Microplastic; Colour; Freshwater; Crocodile River; Sources; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to establish sources for microplastic fibres and fragments based on the presence of specific colours (I) within different land use classes and (II) in relation to the location of wastewater treatment plants. Most of the colours did not result in significantly different counts between the land use classes, except for black fragments, which resulted in significantly higher counts in urban environments compared to natural environments. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast i behandlat lakvatten : En fallstudie med åtta avfallsanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Victoria Eriksson Russo; [2018]
  Nyckelord :microplastic; leachate; landfills; plastic; Sweden; mikroplast; lakvatten; deponier; plast; Sverige;

  Sammanfattning : Forskare och myndigheter runt om i världen enas idag om att stora mängder mikroplast ackumuleras i världshaven och att dessa kan tas upp av olika levande organismer. Mikroplaster definieras ofta som plastpartiklar mindre än fem millimeter och kan härstamma från olika mänskliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER