Sökning: "Microsoft Dynamics 365"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Microsoft Dynamics 365.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. Investigating the applicability of Software Metrics and Technical Debt on X++ Abstract Syntax Tree in XML format : calculations using XQuery expressions

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Tran; [2019]
  Nyckelord :X ; Abstract syntax tree; software metrics; technical debt; SQALE method; software quality; xquery; xml; xpath;

  Sammanfattning : This thesis investigates how XML representation of X++ abstract syntax trees (AST) residing in an XML database can be subject to static code analysis. Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations comprises a large and complex corpus of X++ source code and intuitive ways of visualizing and analysing the state of the code base in terms of software metrics and technical debt are non-existent. LÄS MER