Sökning: "Microsoft Excel"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden Microsoft Excel.

 1. 1. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 2. 2. Att screena fäder för postpartum depression : -En kostnadseffektivitetsanalys för Region Västerbotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kostnadseffektiviteten av att införa ett screeningprogram för postpartum depression för fäder i Region Västerbotten. Analysen baseras på kostnadsdata specifikt för Region Västerbotten samt transitsannolikheter och QALY-vikter baserade på tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av CAV- och VAV-ventilationssystem för Björkhöjdskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Holgersson; Yonatan Tekle; [2020]
  Nyckelord :Ventilationssystem; CAV-system; VAV-system; LCC-kalkyl;

  Sammanfattning : För att klara klimatmålen i Sverige och som EU-land behövs det genomföras fler energieffektiviseringar. Syftet med detta arbete har därför varit att jämföra två olika ventilationssystem,VAV-system och CAV-system inför en ombyggnation i Björkhöjdskolan som befinner sig i Borås kommun. LÄS MER

 4. 4. Monetära nyttor för buller och luftföroreningar vid ett reducerat lastbilsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Guang Wen Chung; [2020]
  Nyckelord :Buller; luftföroreningar; trafikvolym samt samhällsekonomiska beräkningar för miljöeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Helsingborg stad finns idag en önskan att använda mer hållbara transportmedel vid godstransporter. Staden har fem industrispår som används i liten utsträckning, mestadels av godstransportarbetet sker med lastbilar. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhetskalkylering vid utbyte av fastighetsvärmepumpar : Med fokus på värmekällans och värmepumpens dimension för minimerad livscykelkostnad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Gustav Olsson; [2020]
  Nyckelord :värmepump; värmekälla; varvtalsstyrd; utbyte;

  Sammanfattning : Värmepumpsförsäljningen i Sverige ökade i början av 2000-talet. Den dimensionerande livslängden för värmepumpar ligger på mellan 15–25 år vilket betyder att flertalet installerade värmepumpar snart behöver bytas ut. LÄS MER