Sökning: "Microsoft"

Visar resultat 1 - 5 av 951 uppsatser innehållade ordet Microsoft.

 1. 1. Leadership communication in a virtual environment - A case study of Microsoft Office 365 as digital communication tools at Volvo Construction Equipment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Juliane Otto-Tholen; [2020-07-23]
  Nyckelord :Digital communication; Leadership communication; Virtual environment; Microsoft Office 365; e-leadership;

  Sammanfattning : Purpose: Social and technological transformation are leading to a changing workplace. Companies are changing into flat structures instead of hierarchies, which facilitates a better flow of knowledge and communication. Boundaries between different departments or countries become blurred and strengthen the relationships inside a company. LÄS MER

 2. 2. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 3. 3. Att screena fäder för postpartum depression : -En kostnadseffektivitetsanalys för Region Västerbotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kostnadseffektiviteten av att införa ett screeningprogram för postpartum depression för fäder i Region Västerbotten. Analysen baseras på kostnadsdata specifikt för Region Västerbotten samt transitsannolikheter och QALY-vikter baserade på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Adopting Machine Learning in Small Companies

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jakob Kennerberg; Yun-Fah Chow; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Agile; Small Companies;

  Sammanfattning : Machine Learning (ML) has become a hot topic in recent years because of its potential benefits for many companies. Especially some big companies such as Amazon, Google and Microsoft have shown several successful cases on integrating AI capability in their own businesses. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av CAV- och VAV-ventilationssystem för Björkhöjdskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Holgersson; Yonatan Tekle; [2020]
  Nyckelord :Ventilationssystem; CAV-system; VAV-system; LCC-kalkyl;

  Sammanfattning : För att klara klimatmålen i Sverige och som EU-land behövs det genomföras fler energieffektiviseringar. Syftet med detta arbete har därför varit att jämföra två olika ventilationssystem,VAV-system och CAV-system inför en ombyggnation i Björkhöjdskolan som befinner sig i Borås kommun. LÄS MER