Sökning: "Middle Ages"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden Middle Ages.

 1. 1. HBTQ+ historians närvaro i undervisningsmaterial : En fallstudie om hbtq+ inkludering och möjligheter till inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Karolina Fornstierna; [2022]
  Nyckelord :HBTQ ; LGBTQ ; Inclusion; History; HBTQ ; LGBTQ ; Historieundervisning; Inkluderande; Historia;

  Sammanfattning : This study aims to find inclusion of an LGBTQ+ perspective, and possible inclusion of the LGBTQ+ perspective in teaching material used in history at an upper secondary school level in Sweden. The case study analysed material from five teachers who shared material which covered five time periods which were the following: Prehistory and Prehistoric times, Antiquity, the Middle Ages, and the 20th century. LÄS MER

 2. 2. Nio trähus ifrån 1200-talet - Hur har de kunnat bevaras?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :authenticity; granary; heritage; interlocking joint; log house; Middle Ages; timber house; 13th century; timmerhus; knuttimring; knuttimrad stuga; liggtimmer; 1200-tal; timmerstuga; medeltiden; högmedeltiden; tidigmedeltid; Ingatorp; kyrkbod; autenticitet; spåntak; nävertak; takved; syllstensrad; Färsnäs; Fåsås; Zorns gammelgård; Zorngården; takytterskikt; trähus; väggspån; stolpunderrede; Älvdalen; dubbelkyrkhärbre; loftsboden; Dalarna; eldhus; härbre; kulturarv; kulturvård;

  Sammanfattning : The oldest profane log timber houses in Sweden dates back to the 13th century. This study investigates 9 of them. All of the houses are built with interlocking joints and the chosen timber are pine or fir. They are rather modest in size. LÄS MER

 3. 3. Integration på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om hur personer med utländsk bakgrund från Mellanöstern upplever arbetsmarknadsintegrationen i Halmstad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kastriot Bekteshi; Aram Aziz; [2022]
  Nyckelord :Labor market; integration; Capital theory; Stigma; unemployment; foreign.; Arbetsmarknad; integration; Kapitalteori; Stigma; arbetslöshet; utländsk.;

  Sammanfattning : Integrationen på arbetsmarknaden visar sig vara en utmaning på grund av den höga arbetslösheten bland utrikesfödda i Sverige. Vi har valt att utföra en studie med syftet att se hur arbetssökande personer med utländsk bakgrund från Mellanöstern upplever arbetsmarknadensintegrationen i Halmstad. LÄS MER

 4. 4. Medeltida kapellplatser i Värmland : En landskapsanalys av tre medeltida kapellplatser i och omkring Långseruds socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Tobias Aronsson; [2022]
  Nyckelord :Chapel; Church; Middle Ages; Landscape; Värmland;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to try gather more understanding about the concept and term chapel in Värmland during the middle ages. According to the perspective of landscapes and the chapels surroundings this study tries to reach the overall purpuse through archaeological investigations, reported findings and sites, old map material, geology characteristics and names of places and sites compared to Mats Anglerts division of independet chapels in three groups. LÄS MER

 5. 5. Från Syndafall till Himmelsfärd : En studie av Albertus Pictors bibliska kalkmålningar i det senmedeltida kyrkorummet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Antonia Jeuthe; [2022]
  Nyckelord :Middle Ages; Humanities and the Arts; Biblical frescoes; church room; Sacred space; Sweden; The Fall of Man; Ascension of Christ; Albertus Pictor; Kalkmålningar; Medeltiden; Kyrkmåleri; Historia; Svenskt muralmåleri; Humaniora och konst; Uppland; Täby kyrka; Syndafallet; Kristi himmelsfärd; Biblia Pauperum Predicatorum; Speculum Humanae Salvationis;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att analysera Albertus Pictors kalkmålningar i det senmedeltida kyrkorummet för att se om motivens symboliska värde är avgörande för placering, komposition och vem som var menad att betrakta bilderna. Dessutom syftar studien till att undersöka vad som låg bakom utformandet av Albertus konstverk, för att på så sätt få en bättre förståelse för vad som gett upphov till hans muralmålningar samt vad som utmärker hans stil. LÄS MER