Sökning: "Middle Ages"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Middle Ages.

 1. 1. Arkeologisk Textil : Om Norra Sveriges Textilier under Järnålder och Medeltid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Madelene Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Archaeological textile; iron age; the middle ages; Northern Sweden; Norrland; spatial analysis; chaîne opératiore; historic craftmanship; trade; Sami; duodji;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to get a wider perspective on the early production and usage of textiles in Northern Sweden during the Iron Age and Middle Ages (up until the 17th century). The work consists of collecting digital data of finds, their location and approximate date, and then place them in l'chaîne opératiore, and group the finds accordingly. LÄS MER

 2. 2. Kyrkan i Västergarn som bevarades. : En diskussion om den romanska kyrkoruinens roll i Västergarns medeltida samhälle.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Louise Conrad; [2020]
  Nyckelord :Kyrka; Socken; Västergarn; Gotland; Medeltid; Agens; Identitet;

  Sammanfattning : Västergarn is a parish on Gotland with an extraordinary archaeological environment, occupied by both prehistorical and historical monuments. The parish lies a bit over 20 kilometers south of Visby, along the western coast of Gotland. The site has been examined several times, but questions remain to be answered. LÄS MER

 3. 3. Västergarn Boat Rivets in Context : Case Study : The Missing Boatyard

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Richard Koehler; [2020]
  Nyckelord :Marine craft; boatyard; WBS; supply-chain; Knärr; Cig; boat; ship; maritime community; interdisciplinary;

  Sammanfattning : Gotland has a rich material cultural heritage from the Stone Age to the Middle Ages thanks to the island's strategic location in the middle of the Baltic Sea; especially true for the Viking Age when Gotlanders had extensive trade contacts with the east dating from the mid 12th century and Gotland’s economy was dominated by such contacts. This essay deals with Gotland's maritime infrastructure and its development between about 1100 and 1400 based on a case study of boat rivets from the medieval settlement of Västergarn. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. Järnålder och medeltid i Näsums socken : en agrarhistorisk studie i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Agrarian history; Iron Age; Middle Ages; landscape science; Gudahagen; Näsum; Bromölla; Agrarhistoria; järnålder; medeltid; landskapsvetenskap; Gudahagen; Näsum; Bromölla;

  Sammanfattning : I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. LÄS MER