Sökning: "Mig Love"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Mig Love.

 1. 1. Gorillaz Värld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Love Åkerström; [2021]
  Nyckelord :Gorillaz worldbuilding deltagarkultur semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag valt att göra en djupdykning in i bandet Gorillaz fiktiva värld. Syftet är att undersöka hur den är uppbyggd samt hur fans kan interagera med den. Jenkins teorier om Worldbuilding och transmedialt berättande har fått ligga som grund för att se hur detta kunnat appliceras på Gorillaz. LÄS MER

 2. 2. Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Noor Bader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. LÄS MER

 3. 3. “Jag äcklades så av situationen och över mig själv som inte orkade eller förmådde att lämna honom. “ : En kvalitativ studie utifrån tre självbiografier om kvinnors uppbrottsprocesser ur en våldspräglad relation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Nataly Can; Carmen Jimenez Herrera; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; men s violence against women; gender perspective; the process of leaving; the normalization process of violence; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; genusperspektiv; uppbrottsprocessen; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur tre kvinnor tagit sig ur nära relationer till våldsutövande män. Vidare undersöks de möjligheter och hinder som återfinns i processen samt hur uppbrottet kan förstås i relation till samhällets genusordning. LÄS MER

 4. 4. "Framför mig stod den vackraste man jag någonsin sett.” : Kvinnliga drag, egenskaper och funktioner hos manliga karaktärer i fantasy-romaner för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Darstedt; [2021]
  Nyckelord :Cassandra Clare; City of Bones; Sarah J. Maas; A Court of Thorns and Roses; Jace; Simon; Tamlin; Rhysand; Gender Theory; Gender Roles; Female Characters; Male Characters; Stereotypes; Character Analysis; Young Adult Literature; Fantasy Literature; Cassandra Clare; Stad av skuggor; Sarah J. Maas; Ett hov av taggar och rosor; Jace; Simon; Tamlin; Rhysand; Genusteori; Könsroller; Kvinnliga karaktärer; Manliga karaktärer; Stereotyper; Karaktärsanalys; Litteratur för unga vuxna; Fantasy litteratur;

  Sammanfattning : The current paper is a study of the male characters Simon and Jace from Cassandra Clare's City of Bones (2010), and the characters Tamlin and Rhysand from Sarah J. Maas’ A Court of Thorns and Roses (2015). LÄS MER

 5. 5. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER