Sökning: "Migration and development"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade orden Migration and development.

 1. 1. THE EUROPEAN COMMISSION’S FRAMING OF SOLIDARITY IN MIGRATION POLITICS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Schleyer; [2021-02-17]
  Nyckelord :Migration; Solidarity; European Commission; European Agenda on Migration; New Pact on Migration and Asylum; Agenda-setting; Bounded rationality; Issue framing;

  Sammanfattning : The aim of this research is to analyze how the European Commission has framed the conceptof solidarity differently in migration policies between the European Agenda on Migration andthe New Pact on Migration and Solidarity, in order to comprehend how framing andreframing of policies can affect the development of European migration politics. In doing so,the driving ideas behind the Commission’s way of framing the issue will also be studied. LÄS MER

 2. 2. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Md Ariful Islam; [2021]
  Nyckelord :seasonal food insecurity; poverty; migration; microfinance;

  Sammanfattning : Food insecurity and poverty are interlinked and the main reason for migration in poor households from the northern part of Bangladesh. Individuals from poor households migrate in the hope of improving self-well-being and for their families. Monga-seasonal food insecurity is a multi-dimensional issue in the northern region of Bangladesh. LÄS MER

 3. 3. "If I do not provide for my family, who else will?" : A qualitative study on motives behind remittances and the impact it has on Iraqi and Somali migrants in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hodan Abdi; Meysa Ati; [2021]
  Nyckelord :Remittances; Transnationalism; Motives; and Swedish Migrants;

  Sammanfattning : According to the World Bank’s (2019) latest Migration and Development Brief, remittances to low and middle-income countries reached a record high in 2018. This study examines Swedish migrants’ motives behind remittances and their experience with the social and economic impact of sending remittances. LÄS MER

 4. 4. Harvning som beteshygienisk åtgärd : ett komplement till avmaskning för att minska mängden infektiösa cyathostominaelarver på bete?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hillevi Hassler; [2021]
  Nyckelord :häst; cyathostominae; små blodmaskar; parasiter; beteshygien; harvning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar (Cyathostominae) är hästens vanligaste endoparasiter med en prevalens upp till 100 %. Parasiterna orsakar sällan sjukdom, men kan leda till allvarliga hälsoproblem hos framförallt unga hästar. De små blodmaskarna har en direkt livscykel och hästarna smittas via bete när de får i sig larvstadium 3 (L3). LÄS MER

 5. 5. Centre-peripheral regional development and human capital distribution: peripheral experience within functional region of Stockholm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Ovsiannikov; [2021]
  Nyckelord :centre-periphery; regional development; knowledge economy; spatial sorting human capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studying knowledge-intense regional development from the perspective of classified periphery fills an identified gap in analysis and practice. It illustrates challenges, possibilities, and nuances current trajectory of centre-peripheral development. LÄS MER