Sökning: "Mihriban Gülen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mihriban Gülen.

  1. 1. Självklart erövrande eller naturlig självklarhet? : En studie om tandläkare och journalisters karriärval

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Belsam Al-Geilani; Mihriban Gülen; [2019]
    Nyckelord :Snedrekrytering; förhållningssätt; kapital; habitus; tandläkare; journalister;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att studera varför snedrekrytering till högskolan existerar och som ger upphov till homogena universitets - och högskoleutbildningar i Sverige. Siffror från officiell statistik visar på att det råder en över - och underrepresentation bland personer med svensk respektive utländsk bakgrund på olika utbildningar men också inom olika yrkeskårer. LÄS MER