Sökning: "Mija Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mija Jansson.

  1. 1. Strategier för delaktighet iförskolan : Strategier för delaktighet iförskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Mija Jansson; Pernilla Ståhl; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER