Sökning: "Mikael Åman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Åman.

 1. 1. Patientflöden till akutmottagningen : En kvantitativ punktprevalensstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Amundsson; Mikael Åman; [2019]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Lean; patientflöden; vårdlidande; vårdnivå.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patientbesöken på svenska akutmottagningar ökar. Med ett ökat inflöde av patienter ökar även kraven på vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Anestesipersonalens peri-operativa omvårdnad av överviktiga och obesa barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Mikael Åman; Behrendtz Joakim; [2012]
  Nyckelord :Anesthesia; overweight; obesity; children; peri-operative care;

  Sammanfattning : Children are a group of patients that require special knowledge from the anesthesia staff, both general and specific. Theoretical knowledge and practical experience is necessary to adequately care for the child as it anatomically, physiologically and mentally may differ from adult patients. LÄS MER