Sökning: "Mikael Öberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikael Öberg.

 1. 1. Systemanalys av plattbroar : En jämförelse inom FE-modellering och balk-/platteori

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lukas Öberg; Mikael Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Platteori; Balkteori; Strip Step 3; BRIGADE Plus; FE-modellering;

  Sammanfattning : Abstract When Eurocodes was introduced, there was a requirement where the calculations had to take into consideration whether it's a slab or beam bridge. This means that calculations had to be made with softwares including plate theory. The object of this study is a slab bridge with endshields. The bridge is 66. LÄS MER

 2. 2. Bygglogistikcenter - En möjlighet att förbättra samordningen och minska slöseriet inom byggbranschen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Pontus Wifvesson; Mikael Öberg; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; BLC; samordning; säkerhet; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Med rådande bostadsbrist och en ökad urbanisering i samhället, ställs stora krav på byggbranschen att anpassa verksamheten och skapa förutsättningar för att bemöta problematiken som kommer med urbaniseringen. Därför ställde vi oss frågan om bygglogistikcenter (BLC) kunde vara en del av lösningen på problemet kring stadsutveckling och byggnadsarbete på begränsad yta. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i framtidens idrottsförening : En kvalitativ studie om samhällsförändringars betydelse för föreningsledare och deras förening

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Persson-Riis; Oskar Öberg; [2014]
  Nyckelord :trend; sports movement; chairman; sport organization; leadership development; trend; idrottsrörelse; styrelseordförande; idrottsorganisation; ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Change is a recurring element in society and for sports clubs. When there is a change in society, this change may have an impact and change the condition for sports clubs and its leaders. Changes can be degraded into trends. LÄS MER

 4. 4. Transportation flow analysis in a centralised supply chain at Toyota Material Handling Europe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Styrbjörn Gustavsson; Mikael Öberg; [2010]
  Nyckelord :Transportation; Centralisation; Logistics; Optimization; Supply chain; Modelling;

  Sammanfattning : This report is the result of a Master Thesis written at Toyota Material Handling Europe (TMHE), with the purpose to map the existing spare part supply chain structure and to analyse future suggested supply chain structures with a focus on transportation flows.TMHE is one of the world’s largest producing forklift distributers with large market shares throughout Europe. LÄS MER