Sökning: "Mikael Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mikael Björkman.

 1. 1. Bedömning av fakturor med hjälp av maskininlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Hjalmarsson; Mikael Björkman; [2017]
  Nyckelord :machine learning; invoice scoring; credit scoring; random forest; artificial intelligence; deep learning; maskininlärning; fakturabedömning; kreditbedömning; slumpmässig skog; artificiell intelligens; djupinlärning;

  Sammanfattning : Factoring innebär försäljning av fakturor till tredjepart och därmed möjlighet att få in kapital snabbt och har blivit alltmer populärt bland företag idag. Ett fakturaköp innebär en viss kreditrisk för företaget i de fall som fakturan inte blir betald och som köpare av kapital önskar man att minimera den risken. LÄS MER

 2. 2. Akademiseringen av officersutbildningen : En lång och krokig väg?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA)

  Författare :Mikael Björkman; [2010]
  Nyckelord :Akademisering; profession; officer; utbildning; politiska beslut;

  Sammanfattning : Akademiseringen av officersyrket i Sverige fick sitt genombrott när Försvarshögskolan fick examensrätt 2007. Föreliggande uppsats syftar till att undersöka akademiseringsprocessen inom Försvarsmakten och, om görligt, beskriva vilka konsekvenser och möjligheter akademiseringen gav. LÄS MER

 3. 3. Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Björkman; Jan Magnusson; [2009]
  Nyckelord :dyslexi; självförtroende; gymnasiet; specialpedagogik; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Björkman, Mikael & Magnusson, Jan (2009) Dyslexi. (Dyslexia). Skolutveckling och ledarskap, 90hp. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Svensk golf i förändring : En undersökning av vilka faktorer som kan påverka medlemsutvecklingen hos fyra golfklubbar i Stockholms golfdistrikt.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; ;

  Författare :Mikael Brunbäck; Patrick Björkman; Dilek Kocabiyikoglu; [2008]
  Nyckelord :Det utvidgade tjänsteerbjudandet;

  Sammanfattning : Trots ett starkt intresse för golf, där närmare en femtedel av Sveriges befolkning uppger sig vara intresserade av golf, så har Svenska Golfklubbar de tre senaste åren haft en negativ medlemsutveckling. Det är framförallt i storstadsregionerna som den största avmattningen av medlemskap de senaste åren förekommit. LÄS MER

 5. 5. Intellektuellt Kapital : Sambandet mellan intellektuellt kapital och substansmultipeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mikael Björkman; Per Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; Substansmultipeln; Chi-tvåtest;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan intellektuellt kapital och substansmultipeln. Undersökningen omfattade 81 av de största Nordiska börsföretagen sett till omsättning och marknadsvärde under perioden 2001 till 2005. LÄS MER