Sökning: "Mikael Blomqwist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Blomqwist.

  1. 1. Konsten att mäta det osynliga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Mikael Blomqwist; Max Lennartsson; [2012]
    Nyckelord :isomorphism; neoinstitutional theory; evaluation; measuring; digital communication; public relations; municipal organization; local isomorphism; isomorfism; neoinstitutionell teori; utvärdering; mätning; digital kommunikation; kommunal organisation; lokal isomorfism; Social Sciences;

    Sammanfattning : Digital kommunikation medför nya möjligheter för privatpersoner och organisationer att kommunicera. Idag kan de i realtid utbyta information och på så sätt komma närmre sina intressenter. Det är dock oklart hur många som känner till vilken effekt deras digitala kommunikation har. LÄS MER