Sökning: "Mikael Boström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Boström.

 1. 1. Livskvalitet hos patienter med Implanterbar defibrillator : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikael Dumky-Boström; Viktor Lekaregård Pettersson; [2019]
  Nyckelord :defibrillering; hjärtstopp; implanterbar defibrillator; KASAM; livskvalitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Betongkonstruktioner i vattenverk : Vägledning vid projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Daniel Reichert; Mikael Boström; [2017]
  Nyckelord :Betong; vattentäthet; täthetsklass; beständighet; sprickbredd;

  Sammanfattning : Many of today’s waterworks were built in the 1950s to 1970s and today they showsigns of damage and great wear on the concrete structures of the pools. There arelarge needs of renovation of the existing pools, but also an increasing need for newfacilities since cities are growing. LÄS MER

 3. 3. Göteborgspostens ideologi : En studie av GP:s ledartexter ur ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anders Johansson Lindqvist; Mikael Boström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den ideologiska konflikt som dök upp på Göteborgspostens ledarredaktion i samband med ledningens utnämnande av en ny politisk redaktör. Fredrik Tenfält, som nått pensionsålder, ersattes av Alice Teodorescu. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv - Hur integrationsprocessen påverkar utfallet vid ett företagsförvärv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikael Hansson; Jani Timonen; [2012]
  Nyckelord :Mergers; acquisitions; synergies; cultural; competitive advantage; integrating; stakeholder theory; institutional theory; Företagsförvärv; synergier; företagskultur; konkurrensfördelar; integration; intressent teori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Abstract                - “Mergers and acquisitions – How does the integration process affect the result in mergers and acquisitions”Date:                              May 31st 2012Level:                             Master thesis in Business administration, 15 ECTSInstitution:                  School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen UniversityAuthors:                      Mikael Hansson              15th May 1984                                         Jani Timonen                   12th June 1983Title:                              Mergers and acquisitions – How does the integration process affect the result in mergers and acquisitionsTutor:                             Staffan BoströmKeywords:                   Mergers, acquisitions, synergies, cultural, competitive advantage, integrating, stakeholder theory and institutional theoryResearch questions:                   How has the integration process affected the outcome of the acquisition of Jokab and what can ABB do differently in future acquisitions?Purpose:                       The purpose of this master thesis is to identify the factors that affect a merger or an acquisition and the factors that make the integration process a success or failure.Method:                       The method used in this study is based on systems theory, this means that reality is explained as objective and completely as possible. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet : attityder kring jämställdhetsarbete och könskvotering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Mattias Boström; Mikael Fransson; [2004]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könskvotering; Genus socialt kön ; Jämställdhetsplan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER