Sökning: "Mikael Edström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikael Edström.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Edström; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; Industriellt byggande; Lean Production; samverkansform;

  Sammanfattning : Erfarenhetsåterföring är ett viktigt verktyg för att kunna spara tid, pengar och att utveckla byggbranschen. Företagen vet om detta, men trots dessa viktiga fördelar tillämpas det sällan, där tidigare studier har visat att det beror bland annat på tidsbrist och dåligt engagemang. LÄS MER

 2. 2. Standardiserat arbetssätt : ett systematiskt angreppssätt för företag inom e-handel

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Mikael Edström; Henrik Johnsson; [2011]
  Nyckelord :Standardisering; Lean; affärssystem;

  Sammanfattning : I dagens konkurrensutsatta värld förväntas företag lansera produkter eller tjänster som upplevsvara bättre än konkurrenternas. Kvalitet kan innefatta så mycket mer än bara produkten.Kunden förväntar sig bland annat att få tjänsten i tid, till konkurrenskraftigt pris och få godservice efter köpet. LÄS MER

 3. 3. Finansinspektionens reglering av ersättningssystem : En studie av Handelsbanken

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mikael Bååth; Helena Edström; [2010]
  Nyckelord :Handelsbanken; Oktogonen; Ersättningssystem; Reglering; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Banker utgör en väsentlig del av samhällsekonomin och står därför under hård reglering med en omfattande lagstiftning och övervakning från myndigheterna. Hur banker hanterar sina verksamheter är av stort intresse då de risker som är förknippade med denna typ av verksamhet kan påverka samhällsekonomin negativt. LÄS MER

 4. 4. Utredning av nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen : Utveckling av en handdator applikation

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Mikael Edström; Mathias Zetterfeldt ERiksson; [2004]
  Nyckelord :Nyttan; .NET; Mobil; Handdator;

  Sammanfattning : Denna examensrapport på magisternivå genomfördes under våren 2004, hos AB Borlänge Energi.Borlänge Energis servicetekniker behövde ett hjälpmedel för att effektivisera deras arbetsuppgifter. Tidigare sparades driftjournaler för varje servicekund lokalt hos kunden. LÄS MER