Sökning: "Mikael Englund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikael Englund.

 1. 1. Kärnvärde, kundorientering och konsistens? : Repositionering av ett varumärke med kapitalet intakt, med Chevrolet som fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mikael Englund; [2013]
  Nyckelord :Marknadsföring; positionering; repositionering; varumärkeskapital; varumärken;

  Sammanfattning : De klassiska konkurrensmedlen såsom pris eller produktattribut har förbytts till mer immateriella värden för kunden i beslutsprocessen kring ett köp och den klassiska positioneringstanken av ett varumärke har mjukats upp samt berikats med fler dimensioner än blott kategoriledarskap. Mycket tyder på att det är varumärkeskapitalet, med dess värdeskapande egenskaper för såväl konsument som märkesinnehavare, som bidrar med denna svårmätta men betydelsefulla komplettering till klassiska positionerings- och konkurrensstrategier. LÄS MER

 2. 2. Lärande och flow : Den optimala lärandeupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Mikael Englund; [2012]
  Nyckelord :Aktivt lärande; tutorials; flow; speldesign;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts för att undersöka frågeställningen ”Hur bör ett dataspels tutorial designas för att spelaren ska lära sig samtidigt som den främjar uppkomsten av flow?”. För att besvara detta har teorier inom pedagogik, lärande av spel, användbarhet och flow samt mer generella teorier kring spel studerats för att skapa en teoribildning inom området. LÄS MER

 3. 3. Barriers and outcomes of the collaboration between industry and academia in a new approach: the Living Labs

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mikael Englund; Quentin Felice; [2010]
  Nyckelord :Industry-university collaboration; barriers; knowledge industry; Living Labs; milieu for innovation; platform; triple helix;

  Sammanfattning : The importance for companies in knowledge or technology intensive industries to take part in research partnerships has been thoroughly researched, and the gain of collaboration with external parties has been proven. One of these most influential collaboration types is the one between academia and industry, where the US Bayh-Dole Act provided a break-through policy change for the transfer, conversion and commercialization of knowledge and innovations. LÄS MER

 4. 4. Svarthandel och hyresreglering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Mikael Brunbäck; Robin Englund; [2006]
  Nyckelord :Företagsekonomi nationalekonomi fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Stockholms bostadsmarknad fungerar dåligt. Det råder bostadsbrist och i Stockholm kommuns bostadskö står det över 135 000 bostadssökande. Byggandet har kommit igång men det saknas långsiktiga incitament för byggherrarna att bygga hyreshus. Höga byggkostnader och reglerad hyra är några orsaker. LÄS MER