Sökning: "Mikael Fors"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Fors.

 1. 1. Agilt ledarskap : Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Fors; Anna Hillerbratt; Sara Sandén; [2017]
  Nyckelord :Agile; agile approach; leadership; self-organizing teams; communication; motivation; flexibility; Agil; agilt synsätt; ledarskap; självstyrande team; kommunikation; motivation; flexibilitet;

  Sammanfattning : Titel: Agilt ledarskap – Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum. Författare: Anna Hillerbratt, Victor Fors & Sara Sandén Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management. Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. LÄS MER

 2. 2. Constructive Sets with Non-binary Inclusion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Mikael Fors; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elementary Discrete Sets in Martin-Löf Type Theory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Mikael Fors; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. COMBILOG as a Basis for Visualizing Programming in a Computer-Supported Collaborative Learning Intervention

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Fors; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Difficulty of Designing a General Heuristic Agent Navigation Strategy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Mikael Fors; Madelen Hermelin; [2011]
  Nyckelord :Agent Navigation; Path Planning; Heuristics; Nondeterminism; Artificial Intelligence; Terrain Exploration Optimization;

  Sammanfattning : We consider an abstract representation of some environment in which an agent is located. Given a goal sequence, we ask what strategy said agent - utilizing readily available algorithmic tools - should incorporate to successfully find a valid traversal route such that it is optimal in accordance with a predefined error-margin. LÄS MER