Sökning: "Mikael Forselius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Forselius.

  1. 1. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

    Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
    Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

    Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER