Sökning: "Mikael Grahn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikael Grahn.

 1. 1. A World of Our Own : Mimesis as Relatability

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mikael Grahn; Niklas Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Mimesis; Relatability; Media Technology; Game Design; VR; Mimesis; Relaterbarhet; Medieteknik; Speldesign; VR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn” : En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Mikael Lundin; Anton Grahn; [2016]
  Nyckelord :webbkameratillsyn; tillsyn via webbkamera; hemtjänst; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Stamprofiler : en jämförelse mellan två olika apteringslistor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Mikael Grahn; [2006]
  Nyckelord :stamprofiler; apteringslistor;

  Sammanfattning : This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry at the 5028, SLU. The aim of the work was to compare two different pricelists with the actual output from a harvester. LÄS MER