Sökning: "Mikael Gunnar Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Gunnar Nilsson.

  1. 1. Konstruktion av truckmonterad hjulhanterare

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Mikael Järvin; Andreas Nilsson; [2010]
    Nyckelord :Konstruktion; Produktutveckling; Trucktillbehör;

    Sammanfattning : GBD-Storage Systems is a company that provides the industries with products for efficient storage.The company produces pallet racks and accessories like cassettes and extending units. The companyhas also supplied tire racks for a number of tire companies. LÄS MER