Sökning: "Mikael Gyllenswärd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Gyllenswärd.

 1. 1. Electricity network tariff targeting EV chargers : A socio-economic analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Gyllenswärd; Mikaela Jerresand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The upcoming expansion of electric vehicles (EV) will bring an increase in charging infrastructure as well as other challenges for the local network operators (LNO). Higher power peaks could overburden the electricity grid resulting in large investments from the LNO to meet the increased demand on the grid. LÄS MER

 2. 2. Vilka problem ställs små och medelstora tillverkande företag inför vid införandet av smart teknik? Hur kan dessa problem i största möjliga mån undvikas? : En studie om hur Industri 4.0 på verkar tillverkningsindustrins mindre företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :MIKAEL GYLLENSWÄRD; FRANCESCA SALA; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; smart technology; SME; IoT; smart factory; manufacturing; Industri 4.0; smart teknik; SMF; IoT; smarta fabriker; tillverkande företag;

  Sammanfattning : Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, kommer att förändra industriell tillverkning. Ofta diskuteras fördelar och stora företag som är en drivande kraft i industrin; men i denna rapport undersöks utmaningarna som små och medelstora företag ställs mot vid införandet av smart teknik. LÄS MER