Sökning: "Mikael Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Mikael Hansson.

 1. 1. Klimatkämpen Greta : En kvalitativ textanalys om Greta Thunbergs medborgarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikael Hansson; [2020]
  Nyckelord :framing; protest paradigm; civic engagement; climate; protest; demonstration;

  Sammanfattning : Aim: With particular regard to the traditional media and political participation in Sweden, Iintend to map how and in what way Greta Thunberg protests and the political engagement she expresses. Questions: • How is Greta Thunberg’s protesting framed and how can it be understood based on theprotest paradigm? • How can you understand Greta Thunberg´s political participation on the basis of ideasabout Civic Engagement? Method and material: This report is a qualitative study based on a textual analysis. LÄS MER

 2. 2. Performance and Perceived Realism in Rasterized 3D Sound Propagation for Interactive Virtual Environments

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Hansson; Mikael Hernvall; [2019]
  Nyckelord :psychoacoustics; rasterization; hardware-acceleration; psykoakustik; rasterisering; hårdvaruacceleration;

  Sammanfattning : Background. 3D sound propagation is important for immersion and realism in interactive and dynamic virtual environments. However, this is difficult to model in a physically accurate manner under real-time constraints. LÄS MER

 3. 3. Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning : En deskriptiv fallstudie av krisberedskap på regional och lokal nivå.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Åberg; [2019]
  Nyckelord :Agencies; collaboration; county governments; crisis management; implementations theory; municipalities; policy network; policy process; preparedness; process; wicked problem; Implementeringsteori; kommun; krisberedskap; länsstyrelse; myndighet; policynätverk; policyprocess; process; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun. Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på Förstå, Kan, Vill. LÄS MER

 4. 4. Critical review of strategic theories : Applicable to new technologies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mikael Hansson; [2018]
  Nyckelord :Porter’s five forces; Red Ocean vs. Blue Ocean; New technology;

  Sammanfattning : There are few theories that focus on future digital business. This article evaluates how a traditional theory like Porter’s five forces and a more modern like Red ocean vs. Blue ocean can be used.  . LÄS MER

 5. 5. From Matter to Data and Back Again : Enabling Agency through Digital Fabrication

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mikael Hansson; [2018]
  Nyckelord :Digital fabrication; 3D printing; 3D scanning; 3D modelling; CAD; Generative design; Handicraft; Novices; Makers; Making; Maker movement; Makerspace; Design practise; Learning material;

  Sammanfattning : Digital fabrication technologies such as 3D printers entail a radical change to the traditional consumer-producer paradigm. Combined with other recent developments, self-styled Makers design and fabricate sophisticated devices and interactive technologies that would otherwise never have existed. LÄS MER