Sökning: "Mikael Heikkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Heikkinen.

  1. 1. Nutritionens betydelse vid palliativ vård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Emma Persson; Mikael Heikkinen; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER