Sökning: "Mikael Hellgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mikael Hellgren.

 1. 1. Vackra pojkar och starka flickor? : En textanalys av de skönlitterära böckerna Handbok för superhjältar del 1 och Musse & Helium del 1 med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jansson Mikael Hellgren Ellen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur presenteras formativ bedömning i läroböcker för elever? : En analys av formativ bedömning i läroböckerna ZickZack och Prima åk. 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Hellgren; Mikael Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Le fantastique chez Guy de Maupassant : Sa nature, son fonctionnement et ses buts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Mikael Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Maupassant; fantastic; The Horla; The Diary of a Madman; Who knows? On the River; The Inn; narrative; the double; Maupassant; fantastique; Le Horla; Un fou; Qui sait ? Sur l’eau; L’Auberge; narration; le double;

  Sammanfattning : Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. LÄS MER

 4. 4. Working 9 to 5? En studie av förtroendearbetstidens följder i en forskningsmiljö / Working 9 to 5? A study of the consequences of trust based working time in a research environment

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hannah Hellgren; Mikael Braw; [2015]
  Nyckelord :Förtroendearbetstid; tillit; kollegialt stöd; psykosociala effekter; arbetsflexibilitet; arbetstidssystem; belöning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka de psykosociala effekterna av förtroendearbetstidutifrån ett individperspektiv. Tanken grundas på att upplevelserna av det individuella och fria arbetstidssystemet påverkas av den sociala kontexten med kollegor på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Hellgren; Johannes Asplund; Victor Han Herzegh; [2009]
  Nyckelord :arteprenör; artistskap; autokratisering; entreprenör; populärmusik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare: Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator: Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. LÄS MER