Sökning: "Mikael Hellsten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikael Hellsten.

 1. 1. STRÄVAN EFTER DET SVENSKA KRIGARIDEALET : En kritisk diskursanalys av begreppet ”stridens etos”

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Stridens etos; Militär kultur; Doktrin; Operationskonst; Kritisk diskursanalys; Pierre Bourdieu; Norman Fairclough;

  Sammanfattning : Stridens etos är ett helt nytt begrepp i svenska doktriner som infördes i Doktrin för gemensamma operationer 2020. I och med att doktrinen är Försvarsmaktens förhållningsätt till gemensamma operationer och i förlängningen hur vi ska strida på taktisk och operativ nivå skapade begreppet ett intresse att genom diskurs studera dess funktion, position och påverkan inom den militära kulturen, doktrinen och i Försvarsmaktens som helhet. LÄS MER

 2. 2. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 3. 3. Magnetisk kylning i kylskåp : Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Joel Hellsten; Emma Eriksson; Anna Johansson; Håkan Pettersson; Mikael Berg; Petter Tammela; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning och tillämpning av den magnetokaloriska effekten har intensifieras de senaste åren. Prototyper av kylskåp med magnetokaloriska material har konstrueras med blandat resultat, men utvecklingen går framåt och det är troligt att tekniken kommer att kommersialiseras. För den lovar ett energisnålare och tystare kylskåp. LÄS MER