Sökning: "Mikael Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mikael Hermansson.

 1. 1. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitization at the workplace has brought about important changes and has materialized in opportunities and challenges, such as a higher work tempo and increased complexity (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). In many occupations, to be digitally literate means to be conversant with technical tools (Martin, 2008). LÄS MER

 2. 2. PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Hagbranth; Mikael Hermansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:VT 2017Handledare:Nicklas HåkanssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:57Antal ord:15 505Nyckelord:Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, FramingSyfte:Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete i skolan : Från idé till verkställande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Nyström; Albin Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Etik; Värdegrund; Gymnasieskolan; Demokrati; Kristen etik; Humanism;

  Sammanfattning : I läroplanskommitténs betänkande rörande den nya läroplanen 1994 så skrevs det mycket om lärarens roll som förmedlare av värdegrunden till eleverna, vad det var som läraren skulle förmedla och i viss mån hur det skulle ske. Värdegrundsarbetet skulle ske tematiskt genom skolgången i alla ämnen och inte endast förekomma i ett eget ämne eller i religionskunskapen, som dock behöll en viss särställning rörande arbetet med etik. LÄS MER

 4. 4. Architectural Design of a Conformative Authentication Service for Security Platforms

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Mikael Hermansson; [2013]
  Nyckelord :Authentication Service; Software Architecture; Security Architecture; Identity Management; Electronic Authentication; SAML;

  Sammanfattning : Authentication services in security platforms often need to handle different types of systems which have various requirements regarding the authentication. These requirements can often interfere with each other and the issue here is that the authentication service often needs to be manually adjusted to comply with these requirements. LÄS MER

 5. 5. En studie av sambanden mellan locus of control, self-efficacy, socialt stöd och positiv feedback

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Mikael Gouranios Nycander; Tobias Hermansson; [2011]
  Nyckelord :self-efficacy; locus of control; positive feedback; social support; self-efficacy; locus of control; positiv feedback; socialt stöd;

  Sammanfattning : Organisationspsykologi kan ibland upplevas allt för problemorienterad med stort fokus på just problem och konflikter i organisationer. Det finns dock en inriktning på de förhållanden och processer som bidrar till att människor, grupper och organisationer kan frodas och fungera optimalt. LÄS MER