Sökning: "Mikael Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Mikael Jonsson.

 1. 1. High Performance Steel for Percussive Drilling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Åkerlund; Jakob Jonsson Åberg; Patrik Österberg; Rebecka Havo; Mikael Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Bulk material; drill head; UTS; KIC; maraging steel; high alloy secondary hardened steel; low alloy steel;

  Sammanfattning : Atlas Copco Secoroc AB are searching after new bulk materials for drill heads that are used in percussive drilling in order to improve their strength and durability. The aim of this project is to assist Atlas Copco in this search and provide them with further information regarding material properties, alloying elements, suppliers, etc. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Mikael Jonsson; Jama Shide; [2017]
  Nyckelord :diabetes typ-2; upplsevelse; litteraturstudie kvalitativ innehållsanalys; egenvård; personcentrerad vård; empowerment; self-efficacy;

  Sammanfattning : Kronisk sjukdom medför begränsningar och inskränkningar på individens livssituation. Diabetes typ 2 är en kronisk systemsjukdom med varierande komplikationer, sjukdomen är ett växande problem globalt. Kunskaper om hur patienten upplever diabetes typ 2 är viktig för patienten, vårdpersonal och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av hotfulla situationer

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Marléne Jonsson; Mikael Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Make it Flat : Detection and Correction of Planar Regions in Triangle Meshes

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Mikael Jonsson; [2016]
  Nyckelord :3D reconstruction; Markov Random Field; plane detection;

  Sammanfattning : The art of reconstructing a real-world scene digitally has been on the mind of researchers for decades. Recently, it has attracted more and more attention from companies seeing a chance to bring this kind of technology to the market. Digital reconstruction of buildings in particular is a niche that has both potential and room for improvement. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av etik : en studie av Starbucks ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Sokolov; Oliver Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Etikstyrning; meningsskapande; organisationsidentitet; hållbarhet; etikimplementering;

  Sammanfattning : Kravet på att företag agerar hållbart ökar och idag är ett aktivt samhällsansvar ett vanligt förekommande fenomen. För att hållbarhetsarbetet ska bli så genuint som möjligt krävs att företaget får sina medarbetare att agera ansvarsfullt i allt de gör. LÄS MER