Sökning: "Mikael Keller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Keller.

  1. 1. Åhléns : Ett hus – tusen images?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Stålberg; Robert Radon; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera om det uppstår ett gap mellan ett företags identitet/profil och konsumenternas image av företaget vid differentierandet av endast en butik ur mängden. Detta arbete är i huvudsak byggt på en fallstudie som fokuserat på fallet Åhléns. LÄS MER