Sökning: "Mikael Kihlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikael Kihlberg.

 1. 1. Investeringssparkontot - Effekterna av schablonbeskattning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Leckborn; Mikael Kihlberg; [2022-02-28]
  Nyckelord :Investment Savings Account; taxation; simulation brokerage account;

  Sammanfattning : In January 2012 the Swedish Government implemented the Investment Savings Account. There are now three different types of accounts, with different taxation rules, in which private investors can buy assets in. LÄS MER

 2. 2. Andelsbaserad gräsrotsfinansiering som alternativ finansieringsform? - En studie av de juridiska förutsättningarna för privata aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikael Nils Fredrik Kihlberg; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; rättsekonomi; gräsrotsfinansiering; crowdfunding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crowdfunding is a growing alternative form of financing, both in Sweden and internationally. This form of financing is characterized by the fact that many investors together invest a relatively small but overall significant amount of capital in a business idea or project. LÄS MER

 3. 3. IAS 40 - Ur aktieanalytikers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nordfors; Mikael Kihlberg; [2008]
  Nyckelord :IAS 40; verkligt värde; förvaltningsfastigheter; aktieanalytiker;

  Sammanfattning : Enligt de regler som anges i IAS 40 ges möjlighet till att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta värde tas fram med hjälp av intern- eller externvärdering av ett marknadsvärde. LÄS MER