Sökning: "Mikael Laaksonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Laaksonen.

 1. 1. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
  Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER

 2. 2. A reliable SMPP implementation in Erlang

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Laaksonen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software failure is one of the main problems in computer systems. Especially in systems with demand for high availability, such as telecom systems. SMPP is a protocol for sending short messages between entities in the telecom network. This thesis describes the design and implementation of a highly fault tolerant and reliable SMPP server and client. LÄS MER