Sökning: "Mikael Ljungdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikael Ljungdahl.

 1. 1. Att födas globalt- En studie om hur personliga nätverk påverkar internationaliseringsprocessen av ett Born Global-företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niels Fischer; Mikael Ljungdahl; [2003]
  Nyckelord :Born Global; internationalisering; Uppsalaskolan; nätverksteori; personliga nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inom denna studie behandlas de personliga nätverkens påverkan på ett Born Global-företags internationaliseringsprocess. Studieobjektet är JOMED, ett företag inom den medicintekniska branschen. Dess viktigaste produkter är s k stents, vilka används vid behandling av kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. SUSTAINABILITY-REDOVISNING - en komparativ kvalitetsstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Sehag; Mikael Ullman; Markus Håkansson; [2002]
  Nyckelord :Hållbarhet; KPMG; redovisning; scorecard; sustainability; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Sustainability redovisning – en komparativ kvalitetsstudie. Seminariedatum: 2002-01-25 Kurs: FEK 591 Magisterseminarium – Redovisning 10 poäng. LÄS MER

 3. 3. ICA-Netto- en studie av den internationella samarbetsproblematiken i dagligvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niels Fischer; Björn Hallerborn; Mikael Ljungdahl; Jarek Salbert; [2002]
  Nyckelord :strategiska allianser; dagligvarumarknaden; företagskultur; varumärken; lågprishandel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka motiv som ICA respektive Netto hade för att ingå i den strategiska alliansen. Vidare ville vi analysera vilka effekter som samarbetet kommer att resultera i, på kort respektive lång sikt. Vi har valt att framförallt se problemet utifrån ICA:s perspektiv. LÄS MER