Sökning: "Mikael Sand"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mikael Sand.

 1. 1. Mapping of Bacteria with Flow Cytometry – before, during and after treatment of drinking water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In order to produce drinking water of high quality, surface water works apply extensive treatment processes. In this study, flow cytometry and heterotrophic plate counting was utilized to study water quality before, during and after treatment in Görvälnverket in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Dynerosion vid kraftiga stormar i Skanör-Falsterbo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Mikael Dunér; Axel Flodin Vacher; [2017]
  Nyckelord :Dune erosion; Skanör-Falsterbo; Modelling; Beach; Storms and high-water levels; XBeach.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Dune erosion during storms in Skanör-Falsterbo - simulations with the help of XBeach Authors: Mikael Dunér and Axel Flodin Vacher Supervisors: Professor Magnus Larson and Doctoral Student Björn Almström, Division of Water Resources Engineering at Lund Institute of Technology, Lund University. Presentation of problem: With a rising sea-level, because of the climate change, the risk of flooding in coastal regions is increasing. LÄS MER

 3. 3. Erosion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mikael Slotte; [2014]
  Nyckelord :Erosion; Jönköping; Rosenlund; sandbank; landskap; promenadstråk;

  Sammanfattning : Rosenlunds sandbankar är ett naturskyddsområde mellan Jönköping och Huskvarna som rasar med ungefär 30 cm per år. Platsen tillåts att årligen krympa men inte att användas. Det görs inga större ansatser för att dokumentera den för framtida generationer eller synliggöra den för nu levande generationer. LÄS MER

 4. 4. Geophysical characterization and petrographic analysis of cap and reservoir rocks within the Lund Sandstone in Kyrkheddinge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Mikael Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :wire-line logging; Lund Sandstone; natural gas storage; Scania; Reservoir rock; reservoarbergart; borrhålsloggning; Lundasandstenen; naturgaslager; Skåne; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geophysical investigations in the Kyrkheddinge area including seismic surveys and wire-line logging were carried out by Swedegas AB between 1978-1985. This study has used the data to make a geophysical and petrographic characterization of cap-rock and reservoir sections within the Lund Sandstone in Kyrkheddinge to evaluate the conditions for storing gas in the bedrock. LÄS MER

 5. 5. Hydrogeologisk kartläggning av infiltrationsvattentransport genom resistivitetsmätningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Mikael Lumetzberger; [2012]
  Nyckelord :Terrameter; resistivitet; resistivity; infiltration; time-lapse; CVES; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Poulärvetenskaplig sammanfattning: Som en del av ett forskningsprojekt om vattentransport i den kapillära zonen (markvattenzonen direkt ovanför grundvattnet) söktes ett verktyg för att kunna följa transporten av infiltrationsvatten (vatten som infiltrerar nedåt från markytan genom jordlagerföljden mot grundvattnet, så som t ex nederbörd). Med detta examensarbete utvärderardes resistivitetundersökningars lämplighet för att följa infiltrationsvatten. LÄS MER