Sökning: "Mikael Skov Pedersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Skov Pedersen.

 1. 1. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Den onde dansken? : En studie om hur ett för-svenskt skåneländskt perspektiv synliggörs i läroböcker för årskurs 4–6 i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :historisk kanon; makt; Skånelanden; Kalmarunionen; läromedel; läroböcker; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Sverige är ett land där det finns stora skillnader mellan historien för olika delar av landet. Skåne-landen, bestående av Skåne, Blekinge och Halland, tillhör de områden som senast blev svenska och således skiljer sig också den regionala historien från den nationella. LÄS MER