Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. TIDSSTUDIEANALYS AV MANUELL PRODUKTHANTERING VID I- OCH URLASTNING I PRODUKTIONSUTRUSTNINGAR : Produktionssystemutveckling enligt Chaku-Chaku/Hanedashi-principen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Johan Nordby; Mikael Tholin; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Projektarbetet är förlagt till Autoliv Sverige AB (Autoliv) i Vårgårda. Autoliv vill förbättra hanteringen av material i processflödena genom att höja tillgängligheten på maskinerna. Materialet hanteras omväxlande manuellt och maskinellt i processerna. LÄS MER