Sökning: "Mikael Viklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikael Viklund.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med diabetesfotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marléne Abrahamsson; Mikael Viklund; [2016]
  Nyckelord :Diabetesfotsår; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Personers upplevelse av att leva med diabetesfotsår Abstrakt Bakgrund: Fotsår relaterat till diabetes är ett globalt problem. Dessa sår kan vara svårläkta och mycket smärtsamma för personen som drabbas. Risk för infektion och amputation är hög. Diabetesfotsår kan förändra den drabbade personens livsvärld. LÄS MER

 2. 2. Webbdesign för smartphones : hur man anpassar ett befintligt webbaserat system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mikael Viklund; [2010]
  Nyckelord :Smartphones; mobil webbdesign; html; xhtml; css;

  Sammanfattning : With the new generation of smartphones the boundaries for what is a mobile phone and whatis a computer becomes more subtle. 2009 the shipment of smartphones with touchscreen morethan double the 2008 figure and the total amount of smartphones is now over 10 % of the totalworldwide shipments of mobile phones. LÄS MER

 3. 3. Webbdesign för smartphones : hur man anpassar ett befintligt webbaserat system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mikael Viklund; [2010]
  Nyckelord :Smartphones; mobil webbdesign; html; xhtml; css;

  Sammanfattning : With the new generation of smartphones the boundaries for what is a mobile phone and whatis a computer becomes more subtle. 2009 the shipment of smartphones with touchscreen morethan double the 2008 figure and the total amount of smartphones is now over 10 % of the totalworldwide shipments of mobile phones. LÄS MER